Visi dan Misi

Yayasan Assunnah Cirebon


Visi :

 

Masyarakat yang taat beribadah hanya kepada Allah ta’ala berdasarkan Al Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman Salfussholih.

 

Misi :

 

  • Menyebarkan dakwah Islamiyah melalui tashfiyah (pemurnian ajaran Islam) dan Tarbiyah (Pembinaan berkesinambungan).
  • Mendidik generasi-generasi Intelektual Muslim yang beraqidah lurus, beribadah dengan benar dan berakhlaq mulia.
  • Meningkatkan dan memberdayakan kemandirian umat dalam hal kesejahteraan lahir dan bathin.
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker