Telp. (0231) 485543, 487165
Client:I'dad Du'at
Date:January 03, 2012

I’dad Du’at

M

encetak da’i yang mengetahui dasar-dasar bahasa arab dan syariat islam dalam kerangka pemahaman generasi salafusholih sebagai bekal dalam beramal dan berdakwah.

Kurikulum: Bahasa Arab, Aqidah, Hadits, Mustholah Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, Qowaid, Fiqhiyyah, Tafsir, Ushul Tafsir, Dakwah, Tajwid, Akhlak, Tahfizh Qur’an.